Giới thiệu

Kỹ sư thực hành

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ

Sinh viên sẽ được trang bị các kiến ​​thức, kỹ năng cần thiết về lĩnh vực này như: Bảo dưỡng ô tô, sửa chữa động cơ, công nghệ sản xuất ô tô,… Ngoài ra, người học còn có cơ hội tham quan các nhà máy sản xuất ô tô hàng đầu, thực hành tại các phòng thí nghiệm và nhà xưởng công nghệ cao của trường.

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

 • Kỹ sư vận hành tại nhà máy, cơ sở sản xuất, sửa chữa ô tô
 • Nhà nghiên cứu, phát triển
 • Nhân viên kiểm định tại các trạm đăng kiểm ô tô.
 • Nhân viên kinh doanh mua bán ô tô
 • Nhân viên cố vấn dịch vụ ô tô ở các hãng, các trạm dịch vụ, hãng xe ô tô
 • Kỹ thuật viên sửa chữa ô tô, điện máy, gầm, bảo dưỡng phanh
 • Quản lý các xưởng dịch vụ, gara ô tô
 • Điều phối viên sản xuất, sửa chữa.

TUYỂN SINH

 • Hình thức học: Trực tiếp
 • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa kết quả học tập
 • Bằng cấp: Kỹ sư thực hành
 • Trường đào tạo: Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Tp.HCM
ĐĂNG KÝ

Chương trình đào tạo

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  00  Tập trung đầu khóa  0.00  Bắt Buộc
 2  20  Lãnh đạo khoa gặp gỡ tân sinh viên  0.00  Bắt Buộc
 3  21  SHCD02-Quán triệt một số nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng  0.00  Bắt Buộc
 4  210101204  Hình họa – Vẽ kỹ thuật  3.00  Bắt Buộc
 5  210101210  Thực tập cơ khí (Nguội + Hàn)  2.00  Bắt Buộc
 6  210101301  Cơ kỹ thuật  2.00  Bắt Buộc
 7  210101302  Vật liệu và công nghệ kim loại  2.00  Bắt Buộc
 8  210101303  Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật  2.00  Bắt Buộc
 9  210101306  Động cơ ô tô  4.00  Bắt Buộc
 10  22  SHCD01-Tuyên truyền An toàn giao thông  0.00  Bắt Buộc
 11  23  SHCD05-Đạo đức lối sống trong học sinh, sinh viên  0.00  Bắt Buộc
 12  25  SHCD03-Công tác liên quan đến đào tạo  0.00  Bắt Buộc
 13  26  SHCD06-Công tác Đoàn Thanh Niên và Hội Sinh Viên  0.00  Bắt Buộc
 14  27  SHCD04-Y tế trong trường học  0.00  Bắt Buộc
 15  28  SHCD07-An ninh trong trường học  0.00  Bắt Buộc
 16  29  SHCD08-Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam  0.00  Bắt Buộc
 17  30  SHCD09-Công tác HS-SV, Thảo luận và Làm Bài thu hoạch  0.00  Bắt Buộc
STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007207  Tin học  3.00  Bắt Buộc
 2  210007401  Giáo dục chính trị  5.00  Bắt Buộc
 3  210101213  An toàn lao động  2.00  Bắt Buộc
 4  210101307  Điện kỹ thuật  2.00  Bắt Buộc
 5  210101308  Điện tử cơ bản  2.00  Bắt Buộc
 6  210101309  Nguyên lý – Chi tiết máy  2.00  Bắt Buộc
 7  210101312  Hệ thống nhiên liệu động cơ ô tô  4.00  Bắt Buộc
STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007408  Tiếng Anh  6.00  Bắt Buộc
 2  210101215  Thực tập BD-SC động cơ căn bản  2.00  Bắt Buộc
 3  210101216  Thực tập BD-SC động cơ xăng  2.00  Bắt Buộc
 4  210101217  Thực tập BD-SC động cơ Diesel  2.00  Bắt Buộc
 5  210101305  Nhiệt kỹ thuật  2.00  Bắt Buộc
 6  210101314  Hệ thống điện và điện tử ô tô  4.00  Bắt Buộc
STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007206  Giáo dục quốc phòng – An Ninh  4.00  Bắt Buộc
 2  210007451  Giáo dục thể chất  2.00  Bắt Buộc
 3  210101010  Autocad  2.00  Bắt Buộc
 4  210101221  Thực tập BD-SC Hệ thống phun xăng điện tử  2.00  Bắt Buộc
 5  210101222  Thực tập BD-SC Hệ thống phun dầu điện tử  2.00  Bắt Buộc
 6  210101223  Thực tập BD-SC Hệ thống truyền lực ô tô  2.00  Bắt Buộc
Học kỳ 5      [Tổng số tín chỉ : 11.00]
STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210101028  Thực tập tốt nghiệp  5.00  Bắt Buộc
 2  210101228  Thực tập BD-SC Hệ thống điều khiển  2.00  Bắt Buộc
 3  210101235  Thực tập BD-SC trang bị điện ô tô 2  2.00  Bắt Buộc
 4  210101325  Kỹ thuật kiểm định ôtô  2.00  Tự Chọn
STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007203  Pháp luật  2.00  Bắt Buộc
 2  210101311  Khung, gầm ô tô  4.00  Bắt Buộc
STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210101234  Thực tập BD-SC trang bị điện ô tô 1  2.00  Bắt Buộc
 2  210101318  Công nghệ khí nén và thủy lực ứng dụng  2.00  Bắt Buộc
 3  210101327  Hệ thống treo điều khiển điện tử  2.00  Tự Chọn

 

Chương trình đào tạo

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  00  Tập trung đầu khóa  0.00  Bắt Buộc
 2  20  Lãnh đạo khoa gặp gỡ tân sinh viên  0.00  Bắt Buộc
 3  21  SHCD02-Quán triệt một số nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng  0.00  Bắt Buộc
 4  210101204  Hình họa – Vẽ kỹ thuật  3.00  Bắt Buộc
 5  210101210  Thực tập cơ khí (Nguội + Hàn)  2.00  Bắt Buộc
 6  210101301  Cơ kỹ thuật  2.00  Bắt Buộc
 7  210101302  Vật liệu và công nghệ kim loại  2.00  Bắt Buộc
 8  210101303  Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật  2.00  Bắt Buộc
 9  210101306  Động cơ ô tô  4.00  Bắt Buộc
 10  22  SHCD01-Tuyên truyền An toàn giao thông  0.00  Bắt Buộc
 11  23  SHCD05-Đạo đức lối sống trong học sinh, sinh viên  0.00  Bắt Buộc
 12  25  SHCD03-Công tác liên quan đến đào tạo  0.00  Bắt Buộc
 13  26  SHCD06-Công tác Đoàn Thanh Niên và Hội Sinh Viên  0.00  Bắt Buộc
 14  27  SHCD04-Y tế trong trường học  0.00  Bắt Buộc
 15  28  SHCD07-An ninh trong trường học  0.00  Bắt Buộc
 16  29  SHCD08-Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam  0.00  Bắt Buộc
 17  30  SHCD09-Công tác HS-SV, Thảo luận và Làm Bài thu hoạch  0.00  Bắt Buộc
STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007207  Tin học  3.00  Bắt Buộc
 2  210007401  Giáo dục chính trị  5.00  Bắt Buộc
 3  210101213  An toàn lao động  2.00  Bắt Buộc
 4  210101307  Điện kỹ thuật  2.00  Bắt Buộc
 5  210101308  Điện tử cơ bản  2.00  Bắt Buộc
 6  210101309  Nguyên lý – Chi tiết máy  2.00  Bắt Buộc
 7  210101312  Hệ thống nhiên liệu động cơ ô tô  4.00  Bắt Buộc
 1  210007408  Tiếng Anh  6.00  Bắt Buộc
 2  210101215  Thực tập BD-SC động cơ căn bản  2.00  Bắt Buộc
 3  210101216  Thực tập BD-SC động cơ xăng  2.00  Bắt Buộc
 4  210101217  Thực tập BD-SC động cơ Diesel  2.00  Bắt Buộc
 5  210101305  Nhiệt kỹ thuật  2.00  Bắt Buộc
 6  210101314  Hệ thống điện và điện tử ô tô  4.00  Bắt Buộc

 

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007206  Giáo dục quốc phòng – An Ninh  4.00  Bắt Buộc
 2  210007451  Giáo dục thể chất  2.00  Bắt Buộc
 3  210101010  Autocad  2.00  Bắt Buộc
 4  210101221  Thực tập BD-SC Hệ thống phun xăng điện tử  2.00  Bắt Buộc
 5  210101222  Thực tập BD-SC Hệ thống phun dầu điện tử  2.00  Bắt Buộc
 6  210101223  Thực tập BD-SC Hệ thống truyền lực ô tô  2.00  Bắt Buộc
STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210101028  Thực tập tốt nghiệp  5.00  Bắt Buộc
 2  210101228  Thực tập BD-SC Hệ thống điều khiển  2.00  Bắt Buộc
 3  210101235  Thực tập BD-SC trang bị điện ô tô 2  2.00  Bắt Buộc
 4  210101325  Kỹ thuật kiểm định ôtô  2.00  Tự Chọn
STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007203  Pháp luật  2.00  Bắt Buộc
 2  210101311  Khung, gầm ô tô  4.00  Bắt Buộc

 

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210101234  Thực tập BD-SC trang bị điện ô tô 1  2.00  Bắt Buộc
 2  210101318  Công nghệ khí nén và thủy lực ứng dụng  2.00  Bắt Buộc
 3  210101327  Hệ thống treo điều khiển điện tử  2.00  Tự Chọn
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

TẠI SAO nên CHỌN TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI?

Trường Cao đẳng GTVT không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng đào tạo, định hướng trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

TẠI SAO nên CHỌN TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI?

Trường Cao đẳng GTVT không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng đào tạo, định hướng trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

ĐIỂM NỔI BẬT CHƯƠNG TRÌNH

 • Sau khi tốt nghiệp thì các em được Trung tâm giới thiệu việc làm của Trường giới thiệu việc làm tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Sở GTVT.
 • Trường có trang bị văn phòng ảo mô phỏng, gồm các phòng ban như: Phòng Marketing, Phòng Nhân sự, Phòng Sản xuất, Phòng Quản trị chất lượng, Phòng Kinh doanh… để sinh viên thực hành giống như công việc thực tế tại các doanh nghiệp.

ĐIỂM NỔI BẬT CHƯƠNG TRÌNH

 • Sau khi tốt nghiệp thì các em được Trung tâm giới thiệu việc làm của Trường giới thiệu việc làm tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Sở GTVT.
 • Trường có trang bị văn phòng ảo mô phỏng, gồm các phòng ban như: Phòng Marketing, Phòng Nhân sự, Phòng Sản xuất, Phòng Quản trị chất lượng, Phòng Kinh doanh… để sinh viên thực hành giống như công việc thực tế tại các doanh nghiệp.

HÌNH ẢNH NHÀ TRƯỜNG

CƠ HỘI TRỞ THÀNH SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ĐỂ

ĐĂNG KÝ NGAY

CƠ HỘI TRỞ THÀNH SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ĐỂ

ĐĂNG KÝ NGAY