Giới thiệu

Kỹ sư thực hành

NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Là nghề tư vấn về lập, đánh giá dự án; lập hồ sơ thiết kế tổ chức thi công; kiểm soát thời gian, chi phí, chất lượng của dự án… Người học sẽ được thực hành các kỹ năng: lập hồ sơ mời thầu, dự thầu; lập hồ sơ thanh quyết toán; tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý chi phí, rủi ro; kiểm toán trong lĩnh vực xây dựng.

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

 • Chuyên viên quản lý dự án xây dựng; lập và thẩm tra dự toán; làm dịch vụ tư vấn đấu thầu.
 • Làm tư vấn lập và phân tích dự án đầu tư, lập và thẩm tra dự toán, cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu ở các công ty tư vấn đầu tư xây dựng.
 • Làm quản lý doanh nghiệp, đấu thầu và quản lý công trường ở các doanh nghiệp xây dựng, các công ty đầu tư kinh doanh bất động sản;
 • Giám sát và nghiệm thu công trình về mặt tài chính, định mức và tổ chức lao động;
 • Kỹ sư lập và thẩm định dự án đầu tư, quản lý các dự án đầu tư xây dựng;
 • Làm các công việc quản lý: quản lý dự án, quản lý vật tư thiết bị, quản lý tài chính, quản lý chất lượng… trong các lĩnh vực xây dựng cơ bản tại các đơn vị (Chủ đầu tư) đang thực hiện việc đầu tư và quản lý các công trình xây dựng.

TUYỂN SINH

 • Hình thức học: Trực tiếp
 • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa kết quả học tập
 • Bằng cấp: Kỹ sư thực hành
 • Trường đào tạo: Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Tp.HCM
ĐĂNG KÝ

Chương trình đào tạo

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  00  Tập trung đầu khóa  0.00  Bắt Buộc
 2  20  Lãnh đạo khoa gặp gỡ tân sinh viên  0.00  Bắt Buộc
 3  21  SHCD02-Quán triệt một số nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng  0.00  Bắt Buộc
 4  210007451  Giáo dục thể chất  2.00  Bắt Buộc
 5  210805304  Quản trị học  2.00  Bắt Buộc
 6  211403301  Hình học họa hình – Vẽ kỹ thuật xây dựng  3.00  Bắt Buộc
 7  212003002  Cơ kỹ thuật  3.00  Bắt Buộc
 8  212003328  Vật liệu xây dựng  2.00  Bắt Buộc
 9  212005001  Kinh tế học  3.00  Bắt Buộc
 10  22  SHCD01-Tuyên truyền An toàn giao thông  0.00  Bắt Buộc
 11  23  SHCD05-Đạo đức lối sống trong học sinh, sinh viên  0.00  Bắt Buộc
 12  25  SHCD03-Công tác liên quan đến đào tạo  0.00  Bắt Buộc
 13  26  SHCD06-Công tác Đoàn Thanh Niên và Hội Sinh Viên  0.00  Bắt Buộc
 14  27  SHCD04-Y tế trong trường học  0.00  Bắt Buộc
 15  28  SHCD07-An ninh trong trường học  0.00  Bắt Buộc
 16  29  SHCD08-Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam  0.00  Bắt Buộc
 17  30  SHCD09-Công tác HS-SV, Thảo luận và Làm Bài thu hoạch  0.00  Bắt Buộc

 

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007207  Tin học  3.00  Bắt Buộc
 2  210403021  An toàn lao động  2.00  Bắt Buộc
 3  212003303  Kinh tế xây dựng  2.00  Bắt Buộc
 4  212003304  Trắc địa  4.00  Bắt Buộc
 5  212003305  Kết cấu xây dựng  3.00  Bắt Buộc
 6  212003306  Kiến trúc  2.00  Bắt Buộc
 7  212003307  Quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng  2.00  Bắt Buộc
STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007408  Tiếng Anh  6.00  Bắt Buộc
 2  210503305  Cấp thoát nước  2.00  Bắt Buộc
 3  212003009  Kỹ thuật đường ôtô  3.00  Bắt Buộc
 4  212003010  Kỹ thuật cầu cống  3.00  Bắt Buộc
 5  212003012  Định mức – Dự toán xây dựng công trình  4.00  Bắt Buộc
 6  212003311  Tổ chức và quản lý thi công  2.00  Bắt Buộc
 7  212003317  Đo bóc khối lượng công trình xây dựng  2.00  Bắt Buộc

 

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007203  Pháp luật  2.00  Bắt Buộc
 2  210007206  Giáo dục quốc phòng – An Ninh  4.00  Bắt Buộc
 3  212003013  Quản lý tài chính dự án đầu tư xây dựng  2.00  Bắt Buộc
 4  212003014  Quản lý vật tư thiết bị thi công xây dựng  2.00  Bắt Buộc
 5  212003315  Quản lý chất lượng và giám sát xây dựng  2.00  Bắt Buộc
 6  212003316  Tin học ứng dụng MS Project  2.00  Tự Chọn
 7  212003318  Quản lý đấu thầu và hợp đồng trong xây dựng  2.00  Bắt Buộc
STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  212003020  Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình  2.00  Bắt Buộc
 2  212003023  Thực tập tốt nghiệp  5.00  Bắt Buộc
 3  212003321  Kiểm toán dự án đầu tư xây dựng  2.00  Bắt Buộc
 4  212003323  Thực hành nghiệp vụ cơ bản 2  2.00  Bắt Buộc

 

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007401  Giáo dục chính trị  5.00  Bắt Buộc
 2  211403209  Máy xây dựng  2.00  Tự Chọn
STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  212003008  Quản lý thanh quyết toán dự án đầu tư xây dựng  2.00  Bắt Buộc
 2  212003322  Thực hành nghiệp vụ cơ bản 1  2.00  Bắt Buộc

Chương trình đào tạo

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  00  Tập trung đầu khóa  0.00  Bắt Buộc
 2  20  Lãnh đạo khoa gặp gỡ tân sinh viên  0.00  Bắt Buộc
 3  21  SHCD02-Quán triệt một số nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng  0.00  Bắt Buộc
 4  210007451  Giáo dục thể chất  2.00  Bắt Buộc
 5  210805304  Quản trị học  2.00  Bắt Buộc
 6  211403301  Hình học họa hình – Vẽ kỹ thuật xây dựng  3.00  Bắt Buộc
 7  212003002  Cơ kỹ thuật  3.00  Bắt Buộc
 8  212003328  Vật liệu xây dựng  2.00  Bắt Buộc
 9  212005001  Kinh tế học  3.00  Bắt Buộc
 10  22  SHCD01-Tuyên truyền An toàn giao thông  0.00  Bắt Buộc
 11  23  SHCD05-Đạo đức lối sống trong học sinh, sinh viên  0.00  Bắt Buộc
 12  25  SHCD03-Công tác liên quan đến đào tạo  0.00  Bắt Buộc
 13  26  SHCD06-Công tác Đoàn Thanh Niên và Hội Sinh Viên  0.00  Bắt Buộc
 14  27  SHCD04-Y tế trong trường học  0.00  Bắt Buộc
 15  28  SHCD07-An ninh trong trường học  0.00  Bắt Buộc
 16  29  SHCD08-Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam  0.00  Bắt Buộc
 17  30  SHCD09-Công tác HS-SV, Thảo luận và Làm Bài thu hoạch  0.00  Bắt Buộc

 

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007207  Tin học  3.00  Bắt Buộc
 2  210403021  An toàn lao động  2.00  Bắt Buộc
 3  212003303  Kinh tế xây dựng  2.00  Bắt Buộc
 4  212003304  Trắc địa  4.00  Bắt Buộc
 5  212003305  Kết cấu xây dựng  3.00  Bắt Buộc
 6  212003306  Kiến trúc  2.00  Bắt Buộc
 7  212003307  Quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng  2.00  Bắt Buộc
STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007408  Tiếng Anh  6.00  Bắt Buộc
 2  210503305  Cấp thoát nước  2.00  Bắt Buộc
 3  212003009  Kỹ thuật đường ôtô  3.00  Bắt Buộc
 4  212003010  Kỹ thuật cầu cống  3.00  Bắt Buộc
 5  212003012  Định mức – Dự toán xây dựng công trình  4.00  Bắt Buộc
 6  212003311  Tổ chức và quản lý thi công  2.00  Bắt Buộc
 7  212003317  Đo bóc khối lượng công trình xây dựng  2.00  Bắt Buộc

 

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007203  Pháp luật  2.00  Bắt Buộc
 2  210007206  Giáo dục quốc phòng – An Ninh  4.00  Bắt Buộc
 3  212003013  Quản lý tài chính dự án đầu tư xây dựng  2.00  Bắt Buộc
 4  212003014  Quản lý vật tư thiết bị thi công xây dựng  2.00  Bắt Buộc
 5  212003315  Quản lý chất lượng và giám sát xây dựng  2.00  Bắt Buộc
 6  212003316  Tin học ứng dụng MS Project  2.00  Tự Chọn
 7  212003318  Quản lý đấu thầu và hợp đồng trong xây dựng  2.00  Bắt Buộc
STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  212003020  Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình  2.00  Bắt Buộc
 2  212003023  Thực tập tốt nghiệp  5.00  Bắt Buộc
 3  212003321  Kiểm toán dự án đầu tư xây dựng  2.00  Bắt Buộc
 4  212003323  Thực hành nghiệp vụ cơ bản 2  2.00  Bắt Buộc

 

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007401  Giáo dục chính trị  5.00  Bắt Buộc
 2  211403209  Máy xây dựng  2.00  Tự Chọn
STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  212003008  Quản lý thanh quyết toán dự án đầu tư xây dựng  2.00  Bắt Buộc
 2  212003322  Thực hành nghiệp vụ cơ bản 1  2.00  Bắt Buộc
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

TẠI SAO nên CHỌN TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI?

Trường Cao đẳng GTVT không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng đào tạo, định hướng trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

TẠI SAO nên CHỌN TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI?

Trường Cao đẳng GTVT không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng đào tạo, định hướng trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

ĐIỂM NỔI BẬT CHƯƠNG TRÌNH

 • Sau khi tốt nghiệp thì các em được Trung tâm giới thiệu việc làm của Trường giới thiệu việc làm tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Sở GTVT.
 • Trường có trang bị văn phòng ảo mô phỏng, gồm các phòng ban như: Phòng Marketing, Phòng Nhân sự, Phòng Sản xuất, Phòng Quản trị chất lượng, Phòng Kinh doanh… để sinh viên thực hành giống như công việc thực tế tại các doanh nghiệp.

ĐIỂM NỔI BẬT CHƯƠNG TRÌNH

 • Sau khi tốt nghiệp thì các em được Trung tâm giới thiệu việc làm của Trường giới thiệu việc làm tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Sở GTVT.
 • Trường có trang bị văn phòng ảo mô phỏng, gồm các phòng ban như: Phòng Marketing, Phòng Nhân sự, Phòng Sản xuất, Phòng Quản trị chất lượng, Phòng Kinh doanh… để sinh viên thực hành giống như công việc thực tế tại các doanh nghiệp.

Giới thiệu

Cử nhân thực hành

NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Theo học ngành Quản lý xây dựng ở Trường Cao đẳng Giao thông vận tải, Người học được tìm hiểu sâu về các kiến thức quản lý tài chính, quản lý tiến độ, quản lý vật tư thiết bị thi công, quản lý chất lượng công trình. Bên cạnh đó, người học được thực hành các kỹ năng về tổ chức thi công, bóc tách khối lượng, lập dự toán, hồ sơ dự thầu, hồ sơ thanh quyết toán, hồ sơ quản lý chất lượng công trình.

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

 • Kỹ sư xây dựng
 • Chuyên viên quản lý dự án xây dựng
 • Quản lý dự án, quản lý kỹ thuật
 • Kỹ sư lập và thẩm định dự án đầu tư
 • Giảng viên, nghiên cứu

HÌNH ẢNH NHÀ TRƯỜNG

CƠ HỘI TRỞ THÀNH SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ĐỂ

ĐĂNG KÝ NGAY

CƠ HỘI TRỞ THÀNH SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ĐỂ

ĐĂNG KÝ NGAY