Giới thiệu

Kỹ sư thực hành

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Học ngành này, sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Điện, Điện tử và các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Do đó, sinh viên sẽ có khả năng thiết kế, xây dựng, vận hành, sử dụng, bảo trì các thiết bị Điện, Điện tử, khí cụ điện, hệ thống truyền động điện; hệ thống truyền tải, phân phối, cung cấp điện; hệ thống chiếu sáng; hệ thống điện gió, điện mặt trời.… và có thể tiếp cận với các thành tựu công nghệ, kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới trong lĩnh vực điện, điện tử….

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

 • Kỹ sư điện
 • Kỹ sư dịch vụ kỹ thuật, điện tử
 • Kỹ thuật viên vận hành và bảo trì hệ thống điện
 • Kỹ sư thiết kế hệ thống điện
 • Chuyên viên tư vấn và kinh doanh các sản phẩm về điện, điện tử
 • Chuyên viên kỹ thuật hoặc tư vấn thiết kế, vận hành, bảo trì mạng lưới điện tai các công ty điện lực, nhà máy điện, trạm biến áp, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, các khu dân cư, các tòa nhà, cao ốc văn phòng…
 • Nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm, các đơn vị sản xuất công nghiệp tự động hóa và điện tử hóa cao; làm việc cho Tổng công ty Bưu chính viễn thông, Tổng cục điện tử Việt Nam và các công ty trực thuộc
 • Có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc học cao học và nghiên cứu sinh để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và có thể tham gia giảng dạy tai các trường đại học, cao đẳng,…

TUYỂN SINH

 • Hình thức học: Trực tiếp
 • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa kết quả học tập
 • Bằng cấp: Kỹ sư thực hành
 • Trường đào tạo: Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Tp.HCM
ĐĂNG KÝ

Chương trình đào tạo

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  00  Tập trung đầu khóa  0.00  Bắt Buộc
 2  20  Lãnh đạo khoa gặp gỡ tân sinh viên  0.00  Bắt Buộc
 3  21  SHCD02-Quán triệt một số nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng  0.00  Bắt Buộc
 4  210007408  Tiếng Anh  6.00  Bắt Buộc
 5  210202202  Mạch điện  2.00  Bắt Buộc
 6  210202303  Kỹ thuật điện tử  2.00  Bắt Buộc
 7  210202305  Khí cụ điện  2.00  Bắt Buộc
 8  210202306  Máy điện  3.00  Bắt Buộc
 9  22  SHCD01-Tuyên truyền An toàn giao thông  0.00  Bắt Buộc
 10  23  SHCD05-Đạo đức lối sống trong học sinh, sinh viên  0.00  Bắt Buộc
 11  25  SHCD03-Công tác liên quan đến đào tạo  0.00  Bắt Buộc
 12  26  SHCD06-Công tác Đoàn Thanh Niên và Hội Sinh Viên  0.00  Bắt Buộc
 13  27  SHCD04-Y tế trong trường học  0.00  Bắt Buộc
 14  28  SHCD07-An ninh trong trường học  0.00  Bắt Buộc
 15  29  SHCD08-Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam  0.00  Bắt Buộc
 16  30  SHCD09-Công tác HS-SV, Thảo luận và Làm Bài thu hoạch  0.00  Bắt Buộc

 

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007401  Giáo dục chính trị  5.00  Bắt Buộc
 2  210202201  Hình họa – Vẽ kỹ thuật  2.00  Bắt Buộc
 3  210202212  Thực tập Điện tử cơ bản  2.00  Bắt Buộc
 4  210202307  An toàn điện  2.00  Bắt Buộc
 5  210202309  Vi mạch tương tự  2.00  Bắt Buộc
 6  210202313  Vật liệu điện – điện tử  2.00  Bắt Buộc
 7  210202314  Thí nghiệm Máy điện  2.00  Tự Chọn

 

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007203  Pháp luật  2.00  Bắt Buộc
 2  210202217  Kỹ thuật cảm biến  2.00  Bắt Buộc
 3  210202218  Thực tập Đo lường và cảm biến  2.00  Bắt Buộc
 4  210202219  Trang bị điện và điện tử trên máy  2.00  Bắt Buộc
 5  210202316  Thực tập Máy điện  2.00  Bắt Buộc
 6  211302208  Thực tập Điện dân dụng  2.00  Bắt Buộc

 

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007206  Giáo dục quốc phòng – An Ninh  4.00  Bắt Buộc
 2  210007207  Tin học  3.00  Bắt Buộc
 3  210202223  Vi xử lý  2.00  Bắt Buộc
 4  210202225  Thực tập Điện công nghiệp  4.00  Bắt Buộc
 5  210202320  Cung cấp điện  4.00  Bắt Buộc

 

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210202005  Autocad  2.00  Bắt Buộc
 2  210202025  Thực tập tốt nghiệp  5.00  Bắt Buộc
 3  210202227  Thực tập PLC  2.00  Bắt Buộc
 4  210202228  Thực tập Kỹ thuật điện lạnh  2.00  Bắt Buộc

 

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210202210  Vi mạch số  2.00  Bắt Buộc
 2  210202304  Đo lường điện và thiết bị đo  2.00  Bắt Buộc
 3  210202311  Thí nghiệm Điện tử  3.00  Bắt Buộc

 

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007451  Giáo dục thể chất  2.00  Bắt Buộc
 2  210202221  Điều khiển lập trình PLC  2.00  Bắt Buộc
 3  210202224  Thực tập Vi xử lý  2.00  Bắt Buộc

Chương trình đào tạo

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  00  Tập trung đầu khóa  0.00  Bắt Buộc
 2  20  Lãnh đạo khoa gặp gỡ tân sinh viên  0.00  Bắt Buộc
 3  21  SHCD02-Quán triệt một số nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng  0.00  Bắt Buộc
 4  210007408  Tiếng Anh  6.00  Bắt Buộc
 5  210202202  Mạch điện  2.00  Bắt Buộc
 6  210202303  Kỹ thuật điện tử  2.00  Bắt Buộc
 7  210202305  Khí cụ điện  2.00  Bắt Buộc
 8  210202306  Máy điện  3.00  Bắt Buộc
 9  22  SHCD01-Tuyên truyền An toàn giao thông  0.00  Bắt Buộc
 10  23  SHCD05-Đạo đức lối sống trong học sinh, sinh viên  0.00  Bắt Buộc
 11  25  SHCD03-Công tác liên quan đến đào tạo  0.00  Bắt Buộc
 12  26  SHCD06-Công tác Đoàn Thanh Niên và Hội Sinh Viên  0.00  Bắt Buộc
 13  27  SHCD04-Y tế trong trường học  0.00  Bắt Buộc
 14  28  SHCD07-An ninh trong trường học  0.00  Bắt Buộc
 15  29  SHCD08-Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam  0.00  Bắt Buộc
 16  30  SHCD09-Công tác HS-SV, Thảo luận và Làm Bài thu hoạch  0.00  Bắt Buộc
STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007401  Giáo dục chính trị  5.00  Bắt Buộc
 2  210202201  Hình họa – Vẽ kỹ thuật  2.00  Bắt Buộc
 3  210202212  Thực tập Điện tử cơ bản  2.00  Bắt Buộc
 4  210202307  An toàn điện  2.00  Bắt Buộc
 5  210202309  Vi mạch tương tự  2.00  Bắt Buộc
 6  210202313  Vật liệu điện – điện tử  2.00  Bắt Buộc
 7  210202314  Thí nghiệm Máy điện  2.00  Tự Chọn
STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007203  Pháp luật  2.00  Bắt Buộc
 2  210202217  Kỹ thuật cảm biến  2.00  Bắt Buộc
 3  210202218  Thực tập Đo lường và cảm biến  2.00  Bắt Buộc
 4  210202219  Trang bị điện và điện tử trên máy  2.00  Bắt Buộc
 5  210202316  Thực tập Máy điện  2.00  Bắt Buộc
 6  211302208  Thực tập Điện dân dụng  2.00  Bắt Buộc
STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007206  Giáo dục quốc phòng – An Ninh  4.00  Bắt Buộc
 2  210007207  Tin học  3.00  Bắt Buộc
 3  210202223  Vi xử lý  2.00  Bắt Buộc
 4  210202225  Thực tập Điện công nghiệp  4.00  Bắt Buộc
 5  210202320  Cung cấp điện  4.00  Bắt Buộc
STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210202005  Autocad  2.00  Bắt Buộc
 2  210202025  Thực tập tốt nghiệp  5.00  Bắt Buộc
 3  210202227  Thực tập PLC  2.00  Bắt Buộc
 4  210202228  Thực tập Kỹ thuật điện lạnh  2.00  Bắt Buộc
STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210202210  Vi mạch số  2.00  Bắt Buộc
 2  210202304  Đo lường điện và thiết bị đo  2.00  Bắt Buộc
 3  210202311  Thí nghiệm Điện tử  3.00  Bắt Buộc
STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007451  Giáo dục thể chất  2.00  Bắt Buộc
 2  210202221  Điều khiển lập trình PLC  2.00  Bắt Buộc
 3  210202224  Thực tập Vi xử lý  2.00  Bắt Buộc
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

TẠI SAO nên CHỌN TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI?

Trường Cao đẳng GTVT không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng đào tạo, định hướng trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

TẠI SAO nên CHỌN TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI?

Trường Cao đẳng GTVT không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng đào tạo, định hướng trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

ĐIỂM NỔI BẬT CHƯƠNG TRÌNH

 • Sau khi tốt nghiệp thì các em được Trung tâm giới thiệu việc làm của Trường giới thiệu việc làm tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Sở GTVT.
 • Trường có trang bị văn phòng ảo mô phỏng, gồm các phòng ban như: Phòng Marketing, Phòng Nhân sự, Phòng Sản xuất, Phòng Quản trị chất lượng, Phòng Kinh doanh… để sinh viên thực hành giống như công việc thực tế tại các doanh nghiệp.

ĐIỂM NỔI BẬT CHƯƠNG TRÌNH

 • Sau khi tốt nghiệp thì các em được Trung tâm giới thiệu việc làm của Trường giới thiệu việc làm tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Sở GTVT.
 • Trường có trang bị văn phòng ảo mô phỏng, gồm các phòng ban như: Phòng Marketing, Phòng Nhân sự, Phòng Sản xuất, Phòng Quản trị chất lượng, Phòng Kinh doanh… để sinh viên thực hành giống như công việc thực tế tại các doanh nghiệp.

HÌNH ẢNH NHÀ TRƯỜNG

CƠ HỘI TRỞ THÀNH SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ĐỂ

ĐĂNG KÝ NGAY

CƠ HỘI TRỞ THÀNH SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ĐỂ

ĐĂNG KÝ NGAY