Giới thiệu

Kỹ sư thực hành

NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Điện công nghiệp là một trong những ngành học có vai trò quan trọng trong việc phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta hiện nay. Chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp hướng đến các hoạt động sản xuất, vận hành, bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện, cung cấp điện, lưới điện. Thiết kế, thi công, vận hành, bảo dưỡng các dây chuyền sản xuất, các hệ thống tự động hóa trong nhà máy, các hệ thống điều khiển thông minh,….

Một ngành có cơ hội phát triển rất mạnh khi chúng ta bước vào giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa hội nhập với thế giới.Nhà trường luôn kết hợp với doanh nghiệp để đào tạo tay nghề thành thạo cho sinh viên, sinh viên được tham gia các đợt kiến tập tại các doanh nghiệp, nhà máy trong quá trình học tại trường. Vì vậy, chất lượng đầu ra của sinh viên luôn đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp, luôn đảm bảo 100% có việc làm khi tốt nghiệp ra trường.

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

 • Nhân viên vận hành, sửa chữa trong các nhà máy sản xuất điện, các công ty truyền tải điện, các trạm điện, …
 • Các công ty về thiết kế, thi công hệ thống điện cho các nhà xưởng, tòa nhà chung cư, cao tầng, hệ thống điện cho tòa nhà thông minh,…
 • Vận hành, bảo trì các dây chuyền sản xuất trong các nhà máy,…
 • Sửa chữa các loại máy điện, thiết bị điện, khí cụ điện, …
 • Nhân viên tư vấn, bảo hành, sữa chữa những thiết bị điện cho các tập đoàn, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh về thiết bị điện.

TUYỂN SINH

 • Hình thức học: Trực tiếp
 • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa kết quả học tập
 • Bằng cấp: Kỹ sư thực hành
 • Trường đào tạo: Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Tp.HCM
ĐĂNG KÝ

MỤC TIÊU

– Kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp đạt được:

 • Có kiến thức về vận hành, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống cung cấp điện, các hệ thống, dây chuyền sản xuất, cũng như các thiết bị, khí cụ điện, khí nén, thủy lực….
 • Kỹ năng thực hành: thiết kế, thi công các hệ thống cung cấp điện, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống báo cháy,… cho các nhà xưởng, tòa nhà, cao ốc.
 • Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các dây chuyền sản xuất trong nhà máy và những thiết bị, khí cụ điện, khí nén, thủy lực.

– Trang bị kiến thức cơ bản về an toàn lào động, vệ sinh công nghiệp, về tổ chức sản xuất, khả năng thích ứng với thay đổi của công nghệ, khả năng tự học. Có lòng yêu nghề, say mê nghề nghiệp, có tính kỷ luật cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

– Ngoài ra, sinh viên được chú trọng rèn luyện những kỹ năng cơ bản cần thiết để có thể trình bày, tổ chức thực hiện các đề án thực tế thuộc lĩnh vực điện, điện tử và những kỹ năng mềm về giao tiếp, làm việc nhóm,…

ĐĂNG KÝ

Chương trình đào tạo

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  00  Tập trung đầu khóa  0.00  Bắt Buộc
 2  20  Lãnh đạo khoa gặp gỡ tân sinh viên  0.00  Bắt Buộc
 3  21  SHCD02-Quán triệt một số nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng  0.00  Bắt Buộc
 4  210007203  Pháp luật  2.00  Bắt Buộc
 5  210202201  Hình họa – Vẽ kỹ thuật  2.00  Bắt Buộc
 6  210202202  Mạch điện  2.00  Bắt Buộc
 7  210202303  Kỹ thuật điện tử  2.00  Bắt Buộc
 8  210202304  Đo lường điện và thiết bị đo  2.00  Bắt Buộc
 9  210202305  Khí cụ điện  2.00  Bắt Buộc
 10  210202306  Máy điện  3.00  Bắt Buộc
 11  22  SHCD01-Tuyên truyền An toàn giao thông  0.00  Bắt Buộc
 12  23  SHCD05-Đạo đức lối sống trong học sinh, sinh viên  0.00  Bắt Buộc
 13  25  SHCD03-Công tác liên quan đến đào tạo  0.00  Bắt Buộc
 14  26  SHCD06-Công tác Đoàn Thanh Niên và Hội Sinh Viên  0.00  Bắt Buộc
 15  27  SHCD04-Y tế trong trường học  0.00  Bắt Buộc
 16  28  SHCD07-An ninh trong trường học  0.00  Bắt Buộc
 17  29  SHCD08-Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam  0.00  Bắt Buộc
 18  30  SHCD09-Công tác HS-SV, Thảo luận và Làm Bài thu hoạch  0.00  Bắt Buộc

 

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007207  Tin học  3.00  Bắt Buộc
 2  210007451  Giáo dục thể chất  2.00  Bắt Buộc
 3  210202212  Thực tập Điện tử cơ bản  2.00  Bắt Buộc
 4  210202307  An toàn điện  2.00  Bắt Buộc
 5  210202313  Vật liệu điện – điện tử  2.00  Bắt Buộc
 6  210202314  Thí nghiệm Máy điện  2.00  Bắt Buộc
 7  210302204  Truyền động dầu ép và khí nén  2.00  Bắt Buộc

 

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007408  Tiếng Anh  6.00  Bắt Buộc
 2  210202005  Autocad  2.00  Bắt Buộc
 3  210202218  Thực tập Đo lường và cảm biến  2.00  Bắt Buộc
 4  210202316  Thực tập Máy điện  2.00  Bắt Buộc
 5  211302208  Thực tập Điện dân dụng  2.00  Bắt Buộc

 

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007206  Giáo dục quốc phòng – An Ninh  4.00  Bắt Buộc
 2  210202221  Điều khiển lập trình PLC  2.00  Bắt Buộc
 3  210202224  Thực tập Vi xử lý  2.00  Bắt Buộc
 4  210202225  Thực tập Điện công nghiệp  4.00  Bắt Buộc
 5  210202320  Cung cấp điện  4.00  Bắt Buộc

 

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210202227  Thực tập PLC  2.00  Bắt Buộc
 2  210202228  Thực tập Kỹ thuật điện lạnh  2.00  Bắt Buộc
 3  212103005  Thực tập tốt nghiệp  5.00  Bắt Buộc

 

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210202217  Kỹ thuật cảm biến  2.00  Bắt Buộc
 2  210202219  Trang bị điện và điện tử trên máy  2.00  Tự Chọn
 3  211202216  Thực tập Điện tử công suất  2.00  Bắt Buộc

 

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007401  Giáo dục chính trị  5.00  Bắt Buộc
 2  210302210  Thực tập Truyền động dầu ép và khí nén  2.00  Bắt Buộc

Chương trình đào tạo

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  00  Tập trung đầu khóa  0.00  Bắt Buộc
 2  20  Lãnh đạo khoa gặp gỡ tân sinh viên  0.00  Bắt Buộc
 3  21  SHCD02-Quán triệt một số nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng  0.00  Bắt Buộc
 4  210007203  Pháp luật  2.00  Bắt Buộc
 5  210202201  Hình họa – Vẽ kỹ thuật  2.00  Bắt Buộc
 6  210202202  Mạch điện  2.00  Bắt Buộc
 7  210202303  Kỹ thuật điện tử  2.00  Bắt Buộc
 8  210202304  Đo lường điện và thiết bị đo  2.00  Bắt Buộc
 9  210202305  Khí cụ điện  2.00  Bắt Buộc
 10  210202306  Máy điện  3.00  Bắt Buộc
 11  22  SHCD01-Tuyên truyền An toàn giao thông  0.00  Bắt Buộc
 12  23  SHCD05-Đạo đức lối sống trong học sinh, sinh viên  0.00  Bắt Buộc
 13  25  SHCD03-Công tác liên quan đến đào tạo  0.00  Bắt Buộc
 14  26  SHCD06-Công tác Đoàn Thanh Niên và Hội Sinh Viên  0.00  Bắt Buộc
 15  27  SHCD04-Y tế trong trường học  0.00  Bắt Buộc
 16  28  SHCD07-An ninh trong trường học  0.00  Bắt Buộc
 17  29  SHCD08-Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam  0.00  Bắt Buộc
 18  30  SHCD09-Công tác HS-SV, Thảo luận và Làm Bài thu hoạch  0.00  Bắt Buộc
STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007207  Tin học  3.00  Bắt Buộc
 2  210007451  Giáo dục thể chất  2.00  Bắt Buộc
 3  210202212  Thực tập Điện tử cơ bản  2.00  Bắt Buộc
 4  210202307  An toàn điện  2.00  Bắt Buộc
 5  210202313  Vật liệu điện – điện tử  2.00  Bắt Buộc
 6  210202314  Thí nghiệm Máy điện  2.00  Bắt Buộc
 7  210302204  Truyền động dầu ép và khí nén  2.00  Bắt Buộc
STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007408  Tiếng Anh  6.00  Bắt Buộc
 2  210202005  Autocad  2.00  Bắt Buộc
 3  210202218  Thực tập Đo lường và cảm biến  2.00  Bắt Buộc
 4  210202316  Thực tập Máy điện  2.00  Bắt Buộc
 5  211302208  Thực tập Điện dân dụng  2.00  Bắt Buộc
STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007206  Giáo dục quốc phòng – An Ninh  4.00  Bắt Buộc
 2  210202221  Điều khiển lập trình PLC  2.00  Bắt Buộc
 3  210202224  Thực tập Vi xử lý  2.00  Bắt Buộc
 4  210202225  Thực tập Điện công nghiệp  4.00  Bắt Buộc
 5  210202320  Cung cấp điện  4.00  Bắt Buộc
STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210202227  Thực tập PLC  2.00  Bắt Buộc
 2  210202228  Thực tập Kỹ thuật điện lạnh  2.00  Bắt Buộc
 3  212103005  Thực tập tốt nghiệp  5.00  Bắt Buộc
STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210202217  Kỹ thuật cảm biến  2.00  Bắt Buộc
 2  210202219  Trang bị điện và điện tử trên máy  2.00  Tự Chọn
 3  211202216  Thực tập Điện tử công suất  2.00  Bắt Buộc

 

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007401  Giáo dục chính trị  5.00  Bắt Buộc
 2  210302210  Thực tập Truyền động dầu ép và khí nén  2.00  Bắt Buộc
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

TẠI SAO nên CHỌN TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI?

Trường Cao đẳng GTVT không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng đào tạo, định hướng trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

TẠI SAO nên CHỌN TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI?

Trường Cao đẳng GTVT không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng đào tạo, định hướng trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

ĐIỂM NỔI BẬT CHƯƠNG TRÌNH

 • Sau khi tốt nghiệp thì các em được Trung tâm giới thiệu việc làm của Trường giới thiệu việc làm tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Sở GTVT.
 • Trường có trang bị văn phòng ảo mô phỏng, gồm các phòng ban như: Phòng Marketing, Phòng Nhân sự, Phòng Sản xuất, Phòng Quản trị chất lượng, Phòng Kinh doanh… để sinh viên thực hành giống như công việc thực tế tại các doanh nghiệp.

ĐIỂM NỔI BẬT CHƯƠNG TRÌNH

 • Sau khi tốt nghiệp thì các em được Trung tâm giới thiệu việc làm của Trường giới thiệu việc làm tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Sở GTVT.
 • Trường có trang bị văn phòng ảo mô phỏng, gồm các phòng ban như: Phòng Marketing, Phòng Nhân sự, Phòng Sản xuất, Phòng Quản trị chất lượng, Phòng Kinh doanh… để sinh viên thực hành giống như công việc thực tế tại các doanh nghiệp.

HÌNH ẢNH NHÀ TRƯỜNG

CƠ HỘI TRỞ THÀNH SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ĐỂ

ĐĂNG KÝ NGAY

CƠ HỘI TRỞ THÀNH SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ĐỂ

ĐĂNG KÝ NGAY