Giới thiệu

Kỹ sư thực hành

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Công nghệ thông tin là một ngành học được đào tạo để sử dụng máy tính và các phần mềm máy tính để phân phối và xử lý các dữ liệu thông tin, đồng thời dùng để trao đổi, lưu trữ và chuyển đổi các dữ liệu thông tin dưới nhiều hình thức khác nhau.

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

 • Lập trình viên: Đây là công việc mà các bạn chính là những người trực tiếp tạo nên các sản phẩm công nghệ như: Phần mềm, ứng dụng, hệ thống thông tin,… Các bạn có thể đảm nhận các vị trí công việc như: Kỹ sư IT game, IT Web, IT phần mềm,…
 • Kiểm duyệt chất lượng phần mềm: Nó là công việc mà bạn sẽ trực tiếp kiểm tra chất lượng đối với các sản phẩm công nghệ được tạo nên bởi các lập trình viên.
 • Chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống, quản lý dữ liệu, quản trị mạng hoặc kỹ thuật phần cứng máy tính.
 • Chuyên gia quản lý, điều phối các dự án liên quan đến công nghệ thông tin hoặc chủ kinh doanh về lĩnh vực này.

TUYỂN SINH

 • Hình thức học: Trực tiếp
 • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa kết quả học tập
 • Bằng cấp: Kỹ sư thực hành
 • Trường đào tạo: Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Tp.HCM
ĐĂNG KÝ

Chương trình đào tạo

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  00  Tập trung đầu khóa  0.00  Bắt Buộc
 2  20  Lãnh đạo khoa gặp gỡ tân sinh viên  0.00  Bắt Buộc
 3  21  SHCD02-Quán triệt một số nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng  0.00  Bắt Buộc
 4  210007207  Tin học  3.00  Bắt Buộc
 5  210007401  Giáo dục chính trị  5.00  Bắt Buộc
 6  211604302  Kỹ thuật lập trình  4.00  Bắt Buộc
 7  211604304  Cơ sở dữ liệu  4.00  Bắt Buộc
 8  22  SHCD01-Tuyên truyền An toàn giao thông  0.00  Bắt Buộc
 9  23  SHCD05-Đạo đức lối sống trong học sinh, sinh viên  0.00  Bắt Buộc
 10  25  SHCD03-Công tác liên quan đến đào tạo  0.00  Bắt Buộc
 11  26  SHCD06-Công tác Đoàn Thanh Niên và Hội Sinh Viên  0.00  Bắt Buộc
 12  27  SHCD04-Y tế trong trường học  0.00  Bắt Buộc
 13  28  SHCD07-An ninh trong trường học  0.00  Bắt Buộc
 14  29  SHCD08-Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam  0.00  Bắt Buộc
 15  30  SHCD09-Công tác HS-SV, Thảo luận và Làm Bài thu hoạch  0.00  Bắt Buộc
STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007408  Tiếng Anh  6.00  Bắt Buộc
 2  211604301  Lập trình hướng đối tượng  4.00  Bắt Buộc
 3  211604303  Lập trình Windows  4.00  Bắt Buộc
 4  211604305  Thiết kế và xử lý hình ảnh Web  4.00  Tự Chọn

 

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007203  Pháp luật  2.00  Bắt Buộc
 2  211604010  Lập trình Java nâng cao  3.00  Bắt Buộc
 3  211604306  Lập trình Cơ sở dữ liệu cơ bản  3.00  Bắt Buộc
 4  211604325  Lập trình Java cơ bản  4.00  Bắt Buộc
 5  211604328  Mạng máy tính  3.00  Tự Chọn
 6  211604331  Lập trình NodeJs  4.00  Bắt Buộc

 

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007206  Giáo dục quốc phòng – An Ninh  4.00  Bắt Buộc
 2  210007452  Giáo dục thể chất  2.00  Bắt Buộc
 3  211604320  Lập trình PHP cơ bản  4.00  Bắt Buộc
 4  211604326  Lập trình ASP.NET cơ bản  4.00  Bắt Buộc
 5  211604327  Lập trình ReactJs  4.00  Bắt Buộc

 

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210604023  Thực tập tốt nghiệp  5.00  Bắt Buộc
 2  211604009  Lập trình Cơ sở dữ liệu nâng cao  3.00  Bắt Buộc
 3  211604330  Lập trình PHP nâng cao  4.00  Bắt Buộc
STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210604312  Quản trị CSDL với SQL Server  4.00  Bắt Buộc
 2  211604324  Thiết kế Web  4.00  Bắt Buộc

 

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210604011  Phân tích thiết kế hệ thống  4.00  Bắt Buộc
 2  211604329  Lập trình ASP.NET nâng cao  4.00  Bắt Buộc

 

 

Chương trình đào tạo

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  00  Tập trung đầu khóa  0.00  Bắt Buộc
 2  20  Lãnh đạo khoa gặp gỡ tân sinh viên  0.00  Bắt Buộc
 3  21  SHCD02-Quán triệt một số nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng  0.00  Bắt Buộc
 4  210007207  Tin học  3.00  Bắt Buộc
 5  210007401  Giáo dục chính trị  5.00  Bắt Buộc
 6  211604302  Kỹ thuật lập trình  4.00  Bắt Buộc
 7  211604304  Cơ sở dữ liệu  4.00  Bắt Buộc
 8  22  SHCD01-Tuyên truyền An toàn giao thông  0.00  Bắt Buộc
 9  23  SHCD05-Đạo đức lối sống trong học sinh, sinh viên  0.00  Bắt Buộc
 10  25  SHCD03-Công tác liên quan đến đào tạo  0.00  Bắt Buộc
 11  26  SHCD06-Công tác Đoàn Thanh Niên và Hội Sinh Viên  0.00  Bắt Buộc
 12  27  SHCD04-Y tế trong trường học  0.00  Bắt Buộc
 13  28  SHCD07-An ninh trong trường học  0.00  Bắt Buộc
 14  29  SHCD08-Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam  0.00  Bắt Buộc
 15  30  SHCD09-Công tác HS-SV, Thảo luận và Làm Bài thu hoạch  0.00  Bắt Buộc
STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007408  Tiếng Anh  6.00  Bắt Buộc
 2  211604301  Lập trình hướng đối tượng  4.00  Bắt Buộc
 3  211604303  Lập trình Windows  4.00  Bắt Buộc
 4  211604305  Thiết kế và xử lý hình ảnh Web  4.00  Tự Chọn
STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007203  Pháp luật  2.00  Bắt Buộc
 2  211604010  Lập trình Java nâng cao  3.00  Bắt Buộc
 3  211604306  Lập trình Cơ sở dữ liệu cơ bản  3.00  Bắt Buộc
 4  211604325  Lập trình Java cơ bản  4.00  Bắt Buộc
 5  211604328  Mạng máy tính  3.00  Tự Chọn
 6  211604331  Lập trình NodeJs  4.00  Bắt Buộc
STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007206  Giáo dục quốc phòng – An Ninh  4.00  Bắt Buộc
 2  210007452  Giáo dục thể chất  2.00  Bắt Buộc
 3  211604320  Lập trình PHP cơ bản  4.00  Bắt Buộc
 4  211604326  Lập trình ASP.NET cơ bản  4.00  Bắt Buộc
 5  211604327  Lập trình ReactJs  4.00  Bắt Buộc
STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210604023  Thực tập tốt nghiệp  5.00  Bắt Buộc
 2  211604009  Lập trình Cơ sở dữ liệu nâng cao  3.00  Bắt Buộc
 3  211604330  Lập trình PHP nâng cao  4.00  Bắt Buộc
STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210604312  Quản trị CSDL với SQL Server  4.00  Bắt Buộc
 2  211604324  Thiết kế Web  4.00  Bắt Buộc
STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210604011  Phân tích thiết kế hệ thống  4.00  Bắt Buộc
 2  211604329  Lập trình ASP.NET nâng cao  4.00  Bắt Buộc

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

TẠI SAO nên CHỌN TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI?

Trường Cao đẳng GTVT không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng đào tạo, định hướng trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

TẠI SAO nên CHỌN TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI?

Trường Cao đẳng GTVT không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng đào tạo, định hướng trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

ĐIỂM NỔI BẬT CHƯƠNG TRÌNH

 • Sau khi tốt nghiệp thì các em được Trung tâm giới thiệu việc làm của Trường giới thiệu việc làm tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Sở GTVT.
 • Trường có trang bị văn phòng ảo mô phỏng, gồm các phòng ban như: Phòng Marketing, Phòng Nhân sự, Phòng Sản xuất, Phòng Quản trị chất lượng, Phòng Kinh doanh… để sinh viên thực hành giống như công việc thực tế tại các doanh nghiệp.

ĐIỂM NỔI BẬT CHƯƠNG TRÌNH

 • Sau khi tốt nghiệp thì các em được Trung tâm giới thiệu việc làm của Trường giới thiệu việc làm tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Sở GTVT.
 • Trường có trang bị văn phòng ảo mô phỏng, gồm các phòng ban như: Phòng Marketing, Phòng Nhân sự, Phòng Sản xuất, Phòng Quản trị chất lượng, Phòng Kinh doanh… để sinh viên thực hành giống như công việc thực tế tại các doanh nghiệp.

HÌNH ẢNH NHÀ TRƯỜNG

CƠ HỘI TRỞ THÀNH SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ĐỂ

ĐĂNG KÝ NGAY

CƠ HỘI TRỞ THÀNH SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ĐỂ

ĐĂNG KÝ NGAY