Giới thiệu

Kỹ sư thực hành

NGÀNH CNKT ĐIỀU KHIỂN & TỰ ĐỘNG HÓA

Ngành CNKT Điều khiển & Tự động hóa là ngành thời thượng theo xu hướng phát triển của xã hội trong thời đại 4.0. Ngành học chuyên đào tạo đội ngũ kỹ sư có tay nghề cao đáp ứng những yêu cầu khắc khe nhất của nhà tuyển dụng trong và ngoài nước. Các hệ thống điều khiển tự động như dây chuyền sản xuất tự động, máy đóng chai, dán nhãn, máy trộn tự động, hệ thống thang máy, cửa tự động, hệ thống điều khiển, lắp ráp ô tô được lập trình qua PLC, hệ thống nhúng vi xử lý, hệ thống điều khiển thiết bị từ xa qua bluetooth, wifi, RF, SMS là hành trang giúp sinh viên vững bước khi ra trường.

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

 • Kỹ sư Điều khiển và Tự động hóa
 • Kỹ sư Hệ thống Điều khiển
 • Kỹ sư Cơ điện tử
 • Kỹ sư Tự động hóa sản xuất
 • Kỹ sư Điện tử Viễn thông
 • Kỹ sư Máy tính và Công nghệ thông tin
 • Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo (AI)
 • Kỹ sư Điện – Điện tử
 • Kỹ sư Năng lượng và Môi trường
 • Kỹ sư Điều khiển và Giám sát hệ thống điện lực

TUYỂN SINH

 • Hình thức học: Trực tiếp
 • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa kết quả học tập
 • Bằng cấp: Kỹ sư thực hành
 • Trường đào tạo: Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Tp.HCM
ĐĂNG KÝ

Chương trình đào tạo

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  00  Tập trung đầu khóa  0.00  Bắt Buộc
 2  20  Lãnh đạo khoa gặp gỡ tân sinh viên  0.00  Bắt Buộc
 3  21  SHCD02-Quán triệt một số nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng  0.00  Bắt Buộc
 4  210007401  Giáo dục chính trị  5.00  Bắt Buộc
 5  210202201  Hình họa – Vẽ kỹ thuật  2.00  Bắt Buộc
 6  210202202  Mạch điện  2.00  Bắt Buộc
 7  210202303  Kỹ thuật điện tử  2.00  Bắt Buộc
 8  210202304  Đo lường điện và thiết bị đo  2.00  Bắt Buộc
 9  210202307  An toàn điện  2.00  Bắt Buộc
 10  22  SHCD01-Tuyên truyền An toàn giao thông  0.00  Bắt Buộc
 11  23  SHCD05-Đạo đức lối sống trong học sinh, sinh viên  0.00  Bắt Buộc
 12  25  SHCD03-Công tác liên quan đến đào tạo  0.00  Bắt Buộc
 13  26  SHCD06-Công tác Đoàn Thanh Niên và Hội Sinh Viên  0.00  Bắt Buộc
 14  27  SHCD04-Y tế trong trường học  0.00  Bắt Buộc
 15  28  SHCD07-An ninh trong trường học  0.00  Bắt Buộc
 16  29  SHCD08-Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam  0.00  Bắt Buộc
 17  30  SHCD09-Công tác HS-SV, Thảo luận và Làm Bài thu hoạch  0.00  Bắt Buộc

 

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007207  Tin học  3.00  Bắt Buộc
 2  210007451  Giáo dục thể chất  2.00  Bắt Buộc
 3  210202210  Vi mạch số  2.00  Bắt Buộc
 4  210202218  Thực tập Đo lường và cảm biến  2.00  Bắt Buộc
 5  210202305  Khí cụ điện  2.00  Bắt Buộc
 6  210202309  Vi mạch tương tự  2.00  Bắt Buộc
 7  210302201  Máy điện  2.00  Bắt Buộc

 

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007408  Tiếng Anh  6.00  Bắt Buộc
 2  210202005  Autocad  2.00  Bắt Buộc
 3  210202211  Thí nghiệm Điện tử  2.00  Bắt Buộc
 4  210302213  Rôbốt công nghiệp  2.00  Bắt Buộc
 5  210302302  Cơ ứng dụng  2.00  Bắt Buộc
 6  210302306  Lập trình C++  2.00  Bắt Buộc

 

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007206  Giáo dục quốc phòng – An Ninh  4.00  Bắt Buộc
 2  210202221  Điều khiển lập trình PLC  2.00  Bắt Buộc
 3  210202223  Vi xử lý  2.00  Bắt Buộc
 4  210202224  Thực tập Vi xử lý  2.00  Bắt Buộc
 5  210302203  Kỹ thuật điều khiển tự động  2.00  Bắt Buộc
 6  210302208  Điều khiển quá trình  2.00  Bắt Buộc
 7  210302212  Tự động hóa quá trình sản xuất  2.00  Bắt Buộc

 

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210202217  Kỹ thuật cảm biến  2.00  Bắt Buộc
 2  210302033  Thực tập tốt nghiệp  5.00  Bắt Buộc
 3  210302210  Thực tập Truyền động dầu ép và khí nén  2.00  Bắt Buộc
 4  210302335  Thực tập PLC  3.00  Bắt Buộc

 

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007203  Pháp luật  2.00  Bắt Buộc
 2  210202212  Thực tập Điện tử cơ bản  2.00  Bắt Buộc
 3  210202314  Thí nghiệm Máy điện  2.00  Bắt Buộc

 

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210202114  Thực tập Trang bị điện  2.00  Bắt Buộc
 2  210302204  Truyền động dầu ép và khí nén  2.00  Bắt Buộc
 3  210302207  Máy điều khiển theo chương trình số  2.00  Bắt Buộc

Chương trình đào tạo

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  00  Tập trung đầu khóa  0.00  Bắt Buộc
 2  20  Lãnh đạo khoa gặp gỡ tân sinh viên  0.00  Bắt Buộc
 3  21  SHCD02-Quán triệt một số nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng  0.00  Bắt Buộc
 4  210007401  Giáo dục chính trị  5.00  Bắt Buộc
 5  210202201  Hình họa – Vẽ kỹ thuật  2.00  Bắt Buộc
 6  210202202  Mạch điện  2.00  Bắt Buộc
 7  210202303  Kỹ thuật điện tử  2.00  Bắt Buộc
 8  210202304  Đo lường điện và thiết bị đo  2.00  Bắt Buộc
 9  210202307  An toàn điện  2.00  Bắt Buộc
 10  22  SHCD01-Tuyên truyền An toàn giao thông  0.00  Bắt Buộc
 11  23  SHCD05-Đạo đức lối sống trong học sinh, sinh viên  0.00  Bắt Buộc
 12  25  SHCD03-Công tác liên quan đến đào tạo  0.00  Bắt Buộc
 13  26  SHCD06-Công tác Đoàn Thanh Niên và Hội Sinh Viên  0.00  Bắt Buộc
 14  27  SHCD04-Y tế trong trường học  0.00  Bắt Buộc
 15  28  SHCD07-An ninh trong trường học  0.00  Bắt Buộc
 16  29  SHCD08-Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam  0.00  Bắt Buộc
 17  30  SHCD09-Công tác HS-SV, Thảo luận và Làm Bài thu hoạch  0.00  Bắt Buộc
STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007207  Tin học  3.00  Bắt Buộc
 2  210007451  Giáo dục thể chất  2.00  Bắt Buộc
 3  210202210  Vi mạch số  2.00  Bắt Buộc
 4  210202218  Thực tập Đo lường và cảm biến  2.00  Bắt Buộc
 5  210202305  Khí cụ điện  2.00  Bắt Buộc
 6  210202309  Vi mạch tương tự  2.00  Bắt Buộc
 7  210302201  Máy điện  2.00  Bắt Buộc

 

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007408  Tiếng Anh  6.00  Bắt Buộc
 2  210202005  Autocad  2.00  Bắt Buộc
 3  210202211  Thí nghiệm Điện tử  2.00  Bắt Buộc
 4  210302213  Rôbốt công nghiệp  2.00  Bắt Buộc
 5  210302302  Cơ ứng dụng  2.00  Bắt Buộc
 6  210302306  Lập trình C++  2.00  Bắt Buộc

 

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007206  Giáo dục quốc phòng – An Ninh  4.00  Bắt Buộc
 2  210202221  Điều khiển lập trình PLC  2.00  Bắt Buộc
 3  210202223  Vi xử lý  2.00  Bắt Buộc
 4  210202224  Thực tập Vi xử lý  2.00  Bắt Buộc
 5  210302203  Kỹ thuật điều khiển tự động  2.00  Bắt Buộc
 6  210302208  Điều khiển quá trình  2.00  Bắt Buộc
 7  210302212  Tự động hóa quá trình sản xuất  2.00  Bắt Buộc
STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210202217  Kỹ thuật cảm biến  2.00  Bắt Buộc
 2  210302033  Thực tập tốt nghiệp  5.00  Bắt Buộc
 3  210302210  Thực tập Truyền động dầu ép và khí nén  2.00  Bắt Buộc
 4  210302335  Thực tập PLC  3.00  Bắt Buộc

 

STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210007203  Pháp luật  2.00  Bắt Buộc
 2  210202212  Thực tập Điện tử cơ bản  2.00  Bắt Buộc
 3  210202314  Thí nghiệm Máy điện  2.00  Bắt Buộc
STT Mã môn học Tên môn học STC Loại môn học
 1  210202114  Thực tập Trang bị điện  2.00  Bắt Buộc
 2  210302204  Truyền động dầu ép và khí nén  2.00  Bắt Buộc
 3  210302207  Máy điều khiển theo chương trình số  2.00  Bắt Buộc
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

TẠI SAO nên CHỌN TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI?

Trường Cao đẳng GTVT không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng đào tạo, định hướng trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

TẠI SAO nên CHỌN TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI?

Trường Cao đẳng GTVT không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng đào tạo, định hướng trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

ĐIỂM NỔI BẬT CHƯƠNG TRÌNH

 • Sau khi tốt nghiệp thì các em được Trung tâm giới thiệu việc làm của Trường giới thiệu việc làm tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Sở GTVT.
 • Trường có trang bị văn phòng ảo mô phỏng, gồm các phòng ban như: Phòng Marketing, Phòng Nhân sự, Phòng Sản xuất, Phòng Quản trị chất lượng, Phòng Kinh doanh… để sinh viên thực hành giống như công việc thực tế tại các doanh nghiệp.

ĐIỂM NỔI BẬT CHƯƠNG TRÌNH

 • Sau khi tốt nghiệp thì các em được Trung tâm giới thiệu việc làm của Trường giới thiệu việc làm tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Sở GTVT.
 • Trường có trang bị văn phòng ảo mô phỏng, gồm các phòng ban như: Phòng Marketing, Phòng Nhân sự, Phòng Sản xuất, Phòng Quản trị chất lượng, Phòng Kinh doanh… để sinh viên thực hành giống như công việc thực tế tại các doanh nghiệp.

HÌNH ẢNH NHÀ TRƯỜNG

CƠ HỘI TRỞ THÀNH SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ĐỂ

ĐĂNG KÝ NGAY

CƠ HỘI TRỞ THÀNH SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ĐỂ

ĐĂNG KÝ NGAY